As Socialist Voice, Feabhra 2006

Tubaiste cheannasaíocht Rabbitte

Ní tapadóireacht go dtí é an moladh seo ag Pat Rabbitte go mba cheart go mbeadh sé d’iallach ar inimircigh ceadúnas oibre a bheith acu. Tá rabharta ciníochais sa tír faoi láthair agus é cothaithe ag nuachtáin Lord O’Reilly, cuid de na stáisiúin tráchtála raidió, agus go leor de chomhairleoirí áitiúla Fhianna Fáil. Tá oibrithe ó oirthear na hEorpa agus oibrithe ón iarthar curtha i ngleic lena chéile, a bhuíochas sin do pholasaithe fadtéarmacha an Aontais Eorpaigh.
    Is é is cuspóir do na polasaithe sin cúlú a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach ag gluaiseacht na n-oibrithe le leathchéad bliain anuas. Ceann de na polasaithe sin is ea an treoir nua-mholta um sheirbhísí atá le reachtú ag an gCoimisiún neamhthofa agus atá á cur chun cinn go díograiseach ag Charlie McCreevy, a ligfidh d’fhiontair daoine a fhostú ar na tosca dlíthiúla a bheadh acu sa bhallstát ina bhfuil an chuideachta cláraithe, seachas sa tír ina bhfuil siad suite.
    Bheifeá ag súil leis go mbeadh páirtithe daonsóisialacha ag iarraidh an pá agus na coinníollacha oibre in oirthear na hEorpa a fheabhsú agus a thabhairt ar aon chéim (ar a laghad) leis na coinníollacha a bhain oibrithe an iarthair amach ó 1945 i leith. (Ba thoradh é sin ar thrí rud, dála an scéil: gluaiseacht láidir ceardchumainn, mórthionchar páirtithe den eite chlé, agus eagla an domhain ar an aicme thiarnais roimh scáth Aontas na Sóivéide.)
    Taobh amuigh den fháilte aisteach atá curtha roimh mholadh Rabbitte faoi cheadúnais oibre ag ard-uachtarán SIPTU, Jack O’Connor, níl de thacaíocht aige ach David McWilliams agus an eite sárdheis de pholaitíocht na hÉireann, an dream atá in aghaidh inimirce i gcónaí. Is léir go gcreideann Rabbitte go bhfuil vótaí le baint amach ón gcuid sin den speictream.
    Go dtí seo níor bhain ceadúnais oibre ach le hoibrithe ó thíortha taobh amuigh den Aontas Eorpach, agus dóibh siúd níl i gcóras na gceadúnas ach córas daoirseachta. Bíonn ceadúnas ceangailte le fostóir, rud a chuireann ar chumas an fhostóra smacht mídhaonna a imirt ar an oibrí. Bíonn faitíos ar an oibrí an gearán is lú a dhéanamh agus imní air go mbrisfí é, go gcaillfeadh sé an ceadúnas, agus go seolfaí ar ais go dtí a thír dhúchais é.
    Cé chomh híseal is a rachaidh Rabbitte sula mbeidh sé críochnaithe? Ba dhroch-chinneadh ann féin é a shocrú go rachadh sé isteach i rialtas leis na Léinte Gorma dá mbeadh an uimhríocht i gceart tar éis an chéad olltoghcháin eile. Ach ba mhó go mór ná droch-chinneadh é a fhógairt go ndéanfadh sé amhlaidh gan réamhphlé ná comhaontú maidir le polasaí rialtais de a thuaradh. Ba shárú prionsabail é. An leanfaí leis an gcóras dé-aicmeach sna hospidéil? An gcuirfí stop le sruth na saighdiúirí Poncánacha trí Shionainn agus iad ag déanamh ar an Iaráic? An ndéanfaí aon iarracht ar an mbochtaineacht a ídiú in Éirinn an rachmais?
    Ciallaíonn an easpa freagraí nach bhfuil ceannasaíocht na linne seo ar Pháirtí an Lucht Oibre ag iarraidh dul isteach i rialtas le hathruithe réamhbheartaithe a bhaint amach sa tsochaí ach le haireachtaí a bhaint amach ar a son féin. Mercs and perks for jerks! Tubaiste a bheidh ansin sa deireadh má leantar leis—agus tubaiste do Pháirtí an Lucht Oibre go háirithe.
    Mar bharr ar an meon sin thug Rabbitte go leor samplaí eile dúinn dá dhearcadh le bliain anuas: an t-ionsaí gránna pearsanta ar Mick O’Reilly, an feachtas mí-ionraic in aghaidh Declan Bree, an ciúnas maidir le ceisteanna bunúsacha ar nós na cánach bruscair, an frithphoblachtas aineolach.
    Is léir ó chaint agus iompar Rabbitte le fada an lá nach bhfuil aon deacracht aige le Fine Gael, an páirtí is faide ar dheis taobh theas den teorainn, taobh amuigh de na PDs. B’fhéidir go mbeidh sé ina bhall fós! Tharla sé cheana do cheannaire eile dá pháirtí, Michael O’Leary (mark I). Má tharlaíonn sé sin, cuimhnigh gur anseo a léigh tú i dtosach é!

[CdF]

Home page  >  Publications  >  Socialist Voice  >  February 2006  >  Tubaiste cheannasaíocht Rabbitte
Baile  >  Foilseacháin  >  Socialist Voice  >  Feabhra 2006  >  Tubaiste cheannasaíocht Rabbitte