November 2013        

Letters

Ionad Buail Isteach


A chara,
     Bheadh muid buíoch as cead a fháil chun míthuiscint a léirigh scríbhneoir sa Socialist Voice de mhí Dheireadh Fómhair a cheartú.
     Is Ionad Buail Isteach muid atá ag freastal ar phobal Átha Cliath ó 1993, a bhuíochas do shiopa Connolly Books. Bhí muid oscailte trí lá sa tseachtain ar dtús, ach le fada anois tá muid ar oscailt gach Aoine ag am lóin, faoi stiúir Chríostóir Uí Bhroin, a thugann tae agus caife saor in aisce do chách.
     Is Ionad Buail isteach muid atá oscailte do chách, le deis chun Gaeilge a chloisteáil is a chleachtadh, le heolas ar imeachtaí Gaelacha agus saol na Gaeilge go ginearálta, agus go háirithe mar áit do ghníomhaithe na Gaeilge bualadh le chéile.
     Bhí ár seimineár den 28 Meán Fómhair, “An Ghaeilge i mBaile Átha Cliath, 2013: Cad is féidir le gach duine againn a dhéanamh?” oscailte do chách (saor in aisce, mar a bhíonn ár n‑imeachtaí go léir), le gníomhaithe óga: Brian Ó Gáibhín ó Ghaeltacht Chluain Dolcáin, Feargal Mac Ionnrachtaigh (údar Language, Resistance and Revival) ó Bhéal Feirste, agus Pól Ó Meara ó Thamhlacht. Is féidir cur síos gearr a léamh inár bhfoilseachán Nuacht Átha Cliath, ar fáil saor in aisce ón Ionad nó ag www.ionad.org.
     Beidh fáilte roimh do chuid léitheoirí go léir bualadh isteach chugainn aon Aoine ag am lóin.
     We would be grateful for space to correct a misunderstanding in the Socialist Voice of October ’13.
     We are an Irish-language Drop-in Centre, open to the public of Dublin since 1993, thanks to the generous assistance of Connolly Books. We were open three days per week in the early years, but for many years now we open every Friday lunchtime, under the capable direction of Críostóir Ó Broin, who serves free tea and coffee to all comers.
     The Ionad Buail Isteach is a drop-in centre which is open to all, a place where they can hear spoken Irish, practise speaking their Irish, obtain information on Irish events and the Irish-language world generally, and especially a place where Irish-language activists meet and exchange ideas.
     Our seminar “Irish in Dublin in 2013: What can each of us do?” held on Sat. 28 Sept. was open to the public and free of charge, as are all our events. Three young activists: Brian Ó Gáibhín from the Clondalkin Gaeltacht, Feargal Mac Ionnrachtaigh (author of Language, Resistance and Revival) from Belfast, and Pól Ó Meara from Tallaght, were the speakers. A summary of the talks can be seen in our publication Nuacht Átha Cliath, available free of charge at Connolly Books and also at www.ionad.org.
     Your readers will be most welcome to drop in to us any Friday lunchtime. Fáilte roimh chách san Ionad Buail Isteach.
Is mise,
Proinsias Ní Mhurchú
ar son an Choiste

Home page  >  Publications  >  Socialist Voice  >  November 2013  >  Ionad Buail Isteach
Baile  >  Foilseacháin  >  Socialist Voice  >  Samhain 2013  >  Ionad Buail Isteach