November 2014        

Friends of the International Brigades in Ireland

Student Essay Competition, 2014/15

The Friends of the International Brigades’ third annual essay competition for second-level students will accept essays on any aspect of the role and experiences of the members of the International Brigades that relate to Ireland, either during or after the Spanish Civil War (1936–39).
      The aim of the competition is to develop young people’s interest in modern history and in particular an appreciation of the ideals and activities of the volunteers in the International Brigades. We thus hope to carry out the words spoken by the great Republican leader Dolores Ibárruri when she told those watching the brigades’ farewell march in the autumn of 1938 to tell their children about these volunteers who came to Spain to defend democracy.
      In today’s world we are living through times which recall the dangers and the challenges of the 1930s, and we need to recall the aspirations and deeds of those who risked their lives for a cause that remains as a lesson and a warning to us today.
  • The final version of each essay, in either English or Irish, should not be more than 1,500 words in length.
  • At least three sources should be consulted, and the essay should have footnotes indicating when these sources are being quoted or relied upon in the text.
  • Any student up to nineteen years of age in any second-level course anywhere in Ireland during the time of the competition is eligible to enter, provided the essay is e-mailed to the FIBI before the deadline and is accompanied by contact details for the teacher or the course supervisor who can confirm the student’s age and participation in a second-level course.
  • The FIBI’s e-mail address for essays and contact details is fibispainessaycomp2014@gmail.com. All queries and other messages should go to our usual e-mail address, fibispain36to39@gmail.com. We recommend submitting essays in PDF format as an e-mail attachment.
  • The deadline for submitting essays is Thursday 20 November 2014.
  • All entrants will receive a certificate attesting to their essay, suitable for inclusion in CVs etc.
  • All decisions by the judges are final.
      Further details about the competition and the Friends of the International Brigades in Ireland are on its Facebook page at www.facebook.com/SpanishCivilWarEssayCompetition/info.
      The organisers also hope to arrange an event for the writers of the essays placed first and second, and the most original essay, to read their essays here in Ireland.

Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta in Éirinn

Comórtas Aiste do Dhaltaí, 2014/2015

Tá Cairde na na mBriogáidí Idirnáisiúnta in Éirinn ag lainseáil an dara comórtas aiste do dhaltaí dara leibhéal. Tabharfar cuireadh don bhuaiteoir a aiste a léamh i Madrid Dé hAoine 20 Feabhra 2015 agus freastal ar chomóradh bliantúil Chath Jarama Dé Sathairn 21 Feabhra 2015, chomh maith le tuismitheoir nó caomhnóir. Díolfar as na heitiltí agus as an lóistín, mar aíonna againne agus ag AABI (Cairde na mBriogáidí Idir­náisiúnta i Madrid).
      Bíodh ábhar an aiste aon ghné de pháirt nó d’eispéiris bhaill na mBriogáidí Idir­náisiúnta as Éirinn i rith Chogadh Cathartha na Spáinne nó an tionchar a d’imir an cogadh ar bhaill na mBriogáidí ina dhiaidh.
      Tá cead ag aon dalta idir sé bliana déag agus naoi mbliana déag d’aois atá ag freastal ar chúrsa dara leibhéal i scoil, i bprintíseacht nó in institiúid oideachais i rith thréimhse an chomórtais aiste a chur isteach ach é a chur isteach roimh mheán oíche Déardaoin 20 Samhain 2014, mar aon le sonraí teagmhála an dalta agus sonraí teagmhála múinteoir nó maoirseoir cúrsa le go dtig aois an dalta a dheimhniú.
      Is féidir aistí a chur isteach i nGaeilge nó i mBéarla. Ní mór dóibh a bheith suas le 1,600 focal, agus ní mór gach foinse d’fhíricí a bheith luaite.
      Cuirtear na haistí agus na sonraí teagmhála chuig fibispainessaycomp2014@gmail.com.
      Gheobhaidh gach dalta a chomh­líonann na coinníollacha thuas teastas a dheimhníonn gur ghlac sé páirt sa chomórtas.
      Beidh cinntí na moltóirí críochnaitheach.
      Tá rún ag lucht eagraithe an chomórtais imeacht a shocrú in Éirinn ag a léifidh scríbhneoir na n‑aistí sa chéad áit agus sa dara háit, agus scríbhneoir an aiste is cruthaithí, a gcuid saothar.
      Is é aidhm an chomórtas suim daoine óga sa nua-stair a spreagadh, go háirithe i dtaca le hidéil agus le bearta na n‑óglach sna Briogáidí Idir­náisiúnta. Ba mhaith linn a chinntiú go bhfíorófar aisling an mhór­chinnire Poblachtach Dolores Ibárruri nuair a d’impigh sí ar na daoine a bhí ag amharc ar mháirseáil dheireanach na mBriogáidí i bhfómhar na bliana 1938 insint dá bpáistí faoi na hóglaigh a tháinig chun na Spáinne leis an daonlathas a chosaint.
      Sa lá atá inniu ann tá contúirtí agus dúshláin na 1930í le feiceáil arís, agus ní mór dúinn smaoineamh ar bhearta agus ar mhianta na ndaoine sin a chuir a n‑anam i mbaol mar mhaithe le cúis ar ceacht agus rabhadh dúinn anois í.

Home page  >  Socialist Voice  >  November 2014  >  Friends of the International Brigades in Ireland—Student Essay Competition, 2014/15
Baile  >  Socialist Voice  >  Samhain 2014  >   Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta in Éirinn—Comórtas Aiste do Dhaltaí, 2014/2015