November 2014        

Yámá, Dia an Bháis

Gabriel Rosenstock

Yámá, Dia an Bháis

Yámá,
Chonac do ghadhar ceathairshúileach
Is níor scanraíodh mé
Chaitheas cnámh chuige
Chonac tú féin ansin
Ar muin buabhaill uisce
Lúb rópa i do lámh chlé
Chun an t-anam a stracadh as mo chorp—
Ach nílimse marbh
Imigh leat anois
Is aimsigh corpán ceart duit féin

Istigh i nDáil Éireann!

Yama, God of Death

Yama,
I saw your four-eyed dog
And was not afraid
I threw him a bone
Then I saw yourself
Riding a water buffalo
A loop of rope in your left hand
To tear the soul out of my body—
But I’m not dead
Off you go now
And find a real corpse for yourself

Inside in Dáil Éireann!

Home page  >  Socialist Voice  >  November 2014  >  Yámá, Dia an Bháis
Baile  >  Socialist Voice  >  Samhain 2014  >  Yámá, Dia an Bháis