February 2016        

Reclaim the Vision of 1916—a Citizens’ Initiative

International Poetry Competition, 2016

Theme: “The Vision of 1916: Yesterday, Today, and Tomorrow”

Inspired by the strong connections between poetry and the Easter Rising—often known as the “Poets’ Revolution”—we are proud to announce that our International Poetry Competition, 2016, is now open for submissions.
     Many of the Rising’s leaders were accomplished poets, including Patrick Pearse, Joseph Mary Plunkett, James Connolly, and the eminent Thomas MacDonagh, also acclaimed for his talents as a teacher, playwright, Irish scholar, and literary theorist. It is in MacDonagh’s honour that we have chosen for the competition’s first prize the Thomas MacDonagh Medal, designed by Robert Ballagh, together with a cash award of €1,000.
     In its aftermath the Rising motivated a generation of poets and writers of national and international renown—including George Russell, Francis Ledwidge, Pádraic Colum, James Stephens, Seán O’Casey, Eva Gore-Booth, and William Butler Yeats—to reflect upon its ideals, events, men and women, and consequences. Alongside these can be placed a succession of Irish-language poets that includes Liam S. Gógan, Máirtín Ó Direáin, Seán Ó Ríordáin, Máire Mhac an tSaoi, Eoghan Ó Tuairisc, and Seán Ó Tuama.
     Likewise, we are now inviting the present generation of writers of poetry, young and older, established and emerging, to reflect upon the competition’s theme and to submit up to three entries for our judges’ consideration.
     The competition is open to those over the age of sixteen living in Ireland or abroad.
     Entries may be in English, Irish, or any other language in common use in Ireland today (with either English or Irish translations).
     The judges are Catherine Ann Cullen, Louis de Paor, and Ciarán Carty. Prof. Michael Cronin will act as the competition’s languages adviser.
     Prizes: First, Thomas MacDonagh Medal and €1,000; second, €500; third, €250.
     Entry fees: €10 for first poem, €5 for second poem, €5 for third poem.
     To enter: see www.reclaim1916.ie/international-poetry-competition/.
     Closing date: 29 February 2016.

Athshlánaigh Fís 1916: Tionscnamh Saoránach

Comórtas Idirnáisiúnta Filíochta, 2016

Téama: Fís 1916: Inné, Inniu, agus Amárach

Táimid thar a bheith bródúil as cur in iúl daoibh go bhfuil ár gcomórtas filíochta idirnáisiúnta, 2016, ar oscailt anois agus ag glacadh le hiarratais. Faigheann an comórtas seo inspioráid ón eolas go bhfuil nasc láidir idir an fhilíocht agus Éirí Amach 1916—a nglaoitear “Réabhlóid na bhFilí” air go minic. Ba fhilí oilte iad roinnt mhaith de cheannairí an Éirí Amach, ina measc Patrick Pearse, Joseph Mary Plunkett, James Connolly, agus Thomas oirirc MacDonagh, a raibh clú agus cáil air freisin toisc a n‑iarrachtaí mar mhúinteoir, dhrámadóir, scoláire Gaeilge, agus theoiricí litríochta. Is in onóir Mhic Donncha a roghnaíomar Bonn Thomáis Mhic Dhonncha, a dhear Robert Ballagh, mar chéad duais, chomh maith le duais airgid €1,000.
     Spreag an tÉirí Amach é féin glúin filí agus scríbhneoirí a bhfuil clú agus cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta orthu—ina measc George Russell, Francis Ledwidge, Pádraic Colum, James Stephens, Seán O’Casey, Eva Gore-Booth, agus William Butler Yeats—chun athmhachnamh a dhéanamh ar idéil, imeachtaí, fhir agus mná agus iarmhairtí an Éirí Amach. Is féidir a rá freisin go suíonn filí Gaeilge ar nós Liam S. Gógan, Máirtín Ó Direáin, Seán Ó Ríordáin, Máire Mhac an tSaoi, Eoghan Ó Tuairisc agus Seán Ó Tuama taobh le taobh leo.
     Mar sin, táimid ag tabhairt cuireadh do scríbhneoirí filíochta an ghlúin seo, idir óg agus níos aosta, fuaimintiúil agus ag teacht chun cinn, athmhachnamh a dhéanamh ar théama an chomórtais agus suas le trí dhán a chur faoi bhráid ár mbreithiúna.
     Tá cead cur isteach ar an gcomórtas ag gach duine atá sé bliana déag d’aois nó níos sine a bhfuil cónaí air in Éirinn nó thar lear.
     Ceadaítear iarratais a bheith i mBéarla, i nGaeilge, nó i dteanga ar bith eile atá in úsáid choiteann in Éirinn inniu (mar aon le haistriú go Béarla nó Gaeilge).
     Is iad na breithimh Catherine Ann Cullen, Louis de Paor, agus Ciaran Carty. Beidh an tOllamh Michael Cronin mar comhairleoir teangacha don chomórtas.
     Na duaiseanna: An chéad duais, Bonn Mhic Dhonncha agus €1,000; an dara duais: €500; an tríú duais: €250.
     Táillí iarratais: €10 don chéad dán, €5 don dara dán, €5 don tríú dán.
     Le cur isteach ar an iarratas: féach www.reclaim1916.ie/international-poetry-competition.
     Dáta deiridh: 29 Feabhra 2016.

Home page  >  Socialist Voice  >  February 2016  >  International Poetry Competition, 2016
Baile  >  Socialist Voice  >  Feabhra 2016  >  Comórtas Idirnáisiúnta Filíochta, 2016