NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast


An Introduction to the Communist Party of Ireland (2nd edition) (PDF)

Policies and statements

Membership


Cáipéisí


Solidnet—the inter­national
solidarity network

                        RSS

 From the January issue:
Working from home is a benefit for bosses

Remote working, or working from home, is not something new. It has existed and been used at different stages of capitalist development and innovation, reflecting the state of technological development at that time and the cost-benefit to profit creation. Today it’s the same factors, considerations and driving forces as before . . . Continue | Ar aghaidhLatest videos Físeáin is deireanaíNews Nuacht

Mel Corry, who died on 13 January, was a lifelong trade unionist, a member of the Peadar O’Donnell Socialist Republican Forum, and a former member of the National Executive Committee of the CPI. A native of Lurgan and former textile worker, from 2008 he was a tutor with Trademark in Belfast, providing political education for trade unions. He was an inspirational teacher, who worked tirelessly in the service of his class.

Ba cheardchumannaí ar feadh a shaoil é Mel Corry, a fuair bás ar 13 Eanáir. Ba bhall é d’Fhóram Poblachtach Sóisialach Pheadair Uí Dhónaill agus iarbhall de Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI. B’as an Lorgain dó, agus chaith sé seal mar oibrí i dtionscal na dteicstílí. Ón mbliain 2008 ba theagascóir é le Trademark i mBéal Feirste, ag cur oideachas polaitiúil ar fáil do cheardchumainn. Ba mhúinteoir spreagúil é a d’oibrigh gan staonadh i seirbhís a aicme.
Mel Corry
1964–2021Decades of church and state repres­sion of women
The publica­tion of the report of the Mother and Baby Homes Commis­sion of Investi­gation lays bare the violence and repres­sive atti­tudes that have been inflicted on women in general here in Ireland.

Mná á gcur faoi chois ag an stát agus an eaglais ar feadh na mblianta
Nochtann foilsiú tuarascáil an Choiste Fiosraithe um Árais Máithreacha agus Naíonán an foréigean agus an dearcadh smachtúil a imríodh ar mhná i gcoitinne anseo in Éirinn.


Countries must be allowed to produce generic covid vaccines
The CPI has called for countries to have the right to produce their own versions of covid-19 vaccine and so save lives without delay.

Ba chóir go mbeadh cead ag tíortha vacsaíní cineálacha covid a tháirgeadh
Iarrann an CPI go mbeadh cead ag tíortha a leaganacha féin den vacsaín covid-19 a tháirgeadh agus sa chaoi sin beatha a shábháil gan mhoill.


We’re back!


Táimid ar ais!Solidarity with the people of Bolivia
The CPI reaffirms its solidarity with the people of Bolivia and congratu­­lates them on the election victory of the Move­ment for Socialism, headed by Evo Morales.

Dlúthpháirtíocht le muintir Bolivia
Athdhearbhaíonn an CPI a dhlúth­pháirtíocht le muintir Bolivia agus déanann comh­ghairdeas leo as bua toghchánaíochta na Gluaiseachta ar son an tSóisialachais, faoi cheannaireacht Evo Morales.


Latest publications Foilseacháin is deireanaíBreak the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)

Capitalism Cannot Solve Its Many Crises: James Connolly Memorial Lec­ture and Connolly Com­memor­ation, 2020 · Free down­load of PDF | Íoslódáil den PDF saor in aisce

Eoghan O’Neill and Eoin McDermott, A Marxist Critique of “Modern Monetary Theory” · €3.00 (£2.50)

From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96.
Ó Connolly Books, Sráid Essex Thoir, Baile Átha Cliath D02 XH96.


Join the struggle for socialism! Join the CPI.

  I would like to join   I would like more information

Glac páirt sa troid ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

  Ba mhaith liom clárú   Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
National office    Belfast    Galway
Déan teagmháil linn
Oifig náisiúnta    Béal Feirste    Gaillimh


NEWS EVENTS PUBLICATIONS ACTIVITIES BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ FOILSEACHÁIN GNÍOMHAÍOCHTAÍ SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC