NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC

COMMUNIST PARTY OF IRELAND / PÁIRTÍ CUMANNACH NA hÉIREANN
Partisan · Patriotic · Internationalist
Páirtíneach · Tírghrách · Idirnáisiúnach

The Communist Party of Ireland is an all-​Ireland Marxist party founded in 1933. Its aim is to win the sup­port of the majority of the Irish people for ending the capital­ist system and for build­ing social­ism—a social system in which the means of pro­duc­tion, distri­bu­tion and exchange are publicly owned and utilised for the benefit of the whole people. Páirtí Marxach uile-Éireann a bunaíodh sa bhliain 1933 is ea Páirtí Cumannach na hÉireann. Is é aidhm an pháirtí tacaíocht thromlach mhuintir na hÉireann a bhaint amach do dheireadh a chur leis an gcóras caipitleach agus do thógáil an tsóisialachais—córas sóisialta ina bhfuil na córacha táirgthe, dáileacháin agus malairte i seilbh an phobail agus ina n-úsáidtear iad ar mhaithe leis an bpobal iomlán.


Belfast
Béal Feirste
weekly
seachtainiúilDublin
Baile Átha Cliath
monthly
míosúil

Archive
Cartlann


The Irish Spark podcast

Connolly Youth Movement
Ógra Uí Chonaíle
Forward


Solidnet—the inter­national solidarity network

Connolly Media Group

                        RSS

 From the January issue:
Forward to a decade of rebuilding

As we enter a new decade, the real living conditions of working people continue to decline; profits are up, which means exploitation is intensifying; large numbers of working families rely on family income supplement—the state’s subsidy on behalf of low-pay employers—to survive.
Continue | Ar aghaidh

News Nuacht

A victory for the people’s opposition to imperialism
The decision of the Fine Gael govern­ment to cancel the planned commemor­ation of the DMP and RIC, includ­ing the Black and Tans and Auxiliaries, was a result of the wide­spread anger felt by the majority of our people, the CPI says in a statement.

Bua ag seasamh an phobail in aghaidh an impiriúlachais
An fhearg fhorleathan a mhothaigh formhór ár bpobail ba chúis le cinneadh rialtas Fhine Gael comóradh an DMP agus an RIC, na Dúchrónaigh agus na Auxiliaries san áireamh, a chur ar ceal, a deir an CPI i ráiteas.


The blood of thousands is on their hands
The CPI has condemned the murder by the US govern­ment of the Iranian general Qasem Suleimani.

Tá fuil na mílte duine ar a gcuid lámh
Tá an CPI tar éis dúnmharú Qasem Suleimani, ginearál de chuid na hIaráine, ag rialtas na Stát Aontaithe a cháineadh.


Political statement
The National Executive Committee of the CPI issued a political statement after its regular meeting in December.

Ráiteas polaitiúil
D’eisigh Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta an CPI ráiteas polaitiúil tar éis a chruinniú rialta i mí na Nollag.


Events Imeachtaí

              
 Dublin Baile Átha Cliath
 Friday 31 January, 7:30 p.m.
Tribute to Henry Dent
Teachers’ Club (36 Parnell Square, West)

Organised by Residents Against Racism

Aoine 31 Eanáir, 7:30 i.n.
Ómós do Henry Dent
Club na Múinteoirí (36 Cearnóg Parnell, Thiar)

Á eagrú ag Áitritheoirí in aghaidh an Chiníochais


              
 Belfast Béal Feirste
 Thursday 12 March, 7 p.m.Déardaoin 12 Márta, 7 i.n.
Annual lecture
Inspiration from the Spanish brigaders: Spain as a tool for politi­cal activ­ism and education
Guest speaker: Gearóid Ó Machail
ICTU Centre (45 Donegall Street)

Organised by Friends of the Inter­national Brigade (Ireland)

Léacht bhliantúil
Inspiration from the Spanish brigaders: Spain as a tool for politi­cal activ­ism and education
Aoichainteoir: Gearóid Ó Machail
Lárionad Chomh­dháil na gCeardchumann (45 Sráid Dhún na nGall)

Á eagrú ag Cairde na Briogáide Idir­náisiúnta (Éirinn)


Latest publications Foilseacháin is deireanaí


Greg Godels, The Russian Revolution and Its Continued Relevance: James Connolly Memorial Lecture, 2017 · €4 (£3.50)

The Challenge of Connolly: James Connolly Com­memor­ation, 2018 · €3.50 (£2.75)

Break the Connection with Imperialism: Documents of the 25th National Congress of the Communist Party of Ireland · €5 (£4.50)

Lynda Walker, Living in an Armed Patri­archy: Public Protest, Domestic Acqui­escence · €6 (£5)

Dónal Donnelly, The Legacy of Peadar O’Donnell · €6 (£5)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postage free within Ireland.)
From Connolly Books, 43 East Essex Street, Dublin D02 XH96. (Postas go haon áit in Éirinn saor in aisce.)

Join the struggle for socialism! Join the CPI.

I wish to join I would like more information

Glac páirt sa choimhlint ar son an tsóisialachais! Téigh sa CPI.

Ba mhaith liom clárú Ba mhaith liom tuilleadh eolais

Contact us
E-mail: | | | | |
Déan teagmháil linn
Ríomhphost: | | | |


NEWS EVENTS POLICIES AND STATEMENTS PUBLICATIONS DOCUMENTS ACTIVITIES MEMBERSHIP BOOKSHOP HISTORY INTERNATIONAL ENVIRONMENT MUSIC LINKS
NUACHT IMEACHTAÍ BEARTAIS AGUS RÁITIS FOILSEACHÁIN CÁIPÉISÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ BALLRAÍOCHT SIOPA LEABHAR STAIR IDIRNÁISIÚNTA IMSHAOL CEOL NAISC